Någon gång i livet får de allra flesta ont i ryggen. Det vanligaste är att man får ont i ländryggen eller bäckenet. Tätt därefter kommer ont i nacken och på en tredje plats kommer ont i bröstryggen. Anledningarna till varför det gör ont varierar. Idag är underanvänding av ryggen en lika stor anledning som överanvändning. Därför rekommenderar vi nästan alltid träning som en lösning för ryggsmärtor.

Symtom

Att få ont i ryggen kan ha olika symtom beroende på var i ryggen smärtorna sitter och varför de har uppstått. Här har vi skrivit en generell artikel om smärtor i ryggen. Vill du veta mer om specifika delar av ryggen kan du läsa våra artiklar om nacken, ländryggen, bäckenet och bröstryggen.

Smärtor i ryggen orsakade av långvarigt statiskt arbete eller annan överbelastning är oftast av en djup, molande karaktär. Detta kommer av att muskulaturen är trött och har börjat krampa ihop. Denna muskelkramp ger en molande smärta som ofta beskrivs irriterande.

Skarpa smärtor i ryggen kommer ofta från låsta leder som i sin tur skapar inflammationer. Detta ger en skarp smärta vid belastning som ofta försvinner om man lägger sig ner. Vid en ledlåsning finns oftast inte mycket vilovärk. Om det finns en underliggande skada som driver inflammation finns ofta vilovärk och ibland även nattsmärtor.

Orsak

Den vanligaste orsaken till att få ont i ryggen är vad vi kallar underbelastning. Den beskrivs ofta som långvarig statisk överbelastning men vi anser att detta är fel beskrivning. Våra kroppar är utvecklade för att röra på sig. Att springa fort, hoppa högt och lyfta tungt. Att sitta stilla framför en datorskärm tio timmar om dagen stimulerar inte kroppen tillräckligt mycket för att må bra. Därför kallar vi det underbelastning. De allra flesta ryggproblem idag kommer från underbelastning.

De problem som kommer av överbelastning kan vara akuta eller långvariga. En akut uppkommen smärta kan vara ett ryggskott i samband med däckbyte eller snöskottning. Det kan också komma från ett tungt lyft på gymmet. En smärta av långvarig överbelastning kommer oftast från ett tungt fysiskt arbete. Snickare, lagerarbetare och flyttpersonal är vanliga grupper med överbelastade ryggar.

Behandla ont i ryggen

Beroende på orsaken till varför man har fått ont i ryggen varierar behandlingen. De som har en underbelastad rygg behöver börja belasta ryggen på rätt sätt. Styrketräning av olika slag är generellt rekommenderat för ryggsmärtor mer eller mindre oavsett orsak. Om smärtorna sitter i nacken hjälper ofta dragövningar som involverar de stora ryggmusklerna. För smärtor i ländryggen hjälper ofta olika sortera lyft med rätt teknik och belastning.

För den smärta som kommer av överbelastning måste orsaken till detta kartläggas först. Här behöver man se över ergonomin i arbete samt funktion i kroppen. Här behöver man också oftast styrketräna men det gäller att passa in det i schemat så att kroppen inte blir överbelastad även av detta.

För båda varianter av ont i ryggen hjälper ofta manuell behandling för att minska smärta och återfå funktion i det akuta läget. Därefter kan vi hjälpa till att lägga upp en rehabiliteringsplan med rätt träning och periodisering för att du ska komma tillbaka till full funktion så snabbt som möjligt.