Våra skelettmuskler är uppbyggda som ett tjockt rep. Små fibrer bildar fiberbuntar som tillsammans bildar större fibrer. En muskel är uppbyggd av många sådana muskelfibrer. När en eller flera muskelfibrer går sönder kallas det för en muskelbristning. Ibland säger man också sträckning men det är egentligen bara en muskelbristning där ett färre antal fibrer har gått sönder. En muskelbristning kan vara partiell (delvis) eller total och det påverkar hur lång tid det tar att rehabilitera. Rehabiliteringen i sig är dock förhållandevis lik oavsett storlek på skadan.

Symtom

En skada i en muskel sker oftast under aktivitet. Det känns som ett hugg eller en annan mycket skarp smärta. Skadorna kommer ofta framåt slutet av aktiviteten när energin i musklerna börjar ta slut. Det gör ont när man använder muskeln och värker lite i vila i början men det försvinner snabbt. Svullnad, blånad och värmeökning är vanliga symtom. Ofta rinner svullnaden ner efter några dagar och skapar ett blåmärke som är mycket större än själva skadan.

Orsak

Muskelbristningar kommer ofta av att muskeln utsatts för en belastning den inte klarade av. Den är helt enkelt för svag för att hantera aktiviteten. Ofta är musklerna för svaga i den excentriska (bromsande) fasen då det är där de flesta skadorna uppstår vid exempelvis löpning.

En skada i muskeln kan också komma av för hastig utsträckning. Exempel på detta ses ofta vid dans och liknande aktiviteter då man sparkar ut benet snabbt från kroppen. Där får oftast området mellan muskel och sena eller sena och ben en skada. Dessa tar ofta längre tid att läka än en skada mitt i muskelbuken.

En tredje variant av muskelbristning är en kontusionsskada vid exempelvis en tackling. Ett vanligt exempel på detta är en lårkaka som ofta drabbar fotbollsspelare och ishockeyspelare. Detta är mer av en krosskada än en sträckskada och gör ofta mycket ont vid skadetillfället.

Behandling av muskelbristning

Muskler är tacksamma att skada. De läker förhållandevis fort och är relativt enkla att rehabilitera. En muskelbristning tar i regel 8-12 veckor att läka ut helt och redan efter några veckor kan man vara tillbaka till aktivitet igen. Om skadan sitter mitt i muskelbuken läker den snabbare medan om den sitter mer i senvävnaden kan den ta mycket längre tid. Ibland upp emot 6-9 månader beroende på var skadan sitter.

Gradvis ökad belastning med styrketräning och rörlighetsträning rekommenderas redan efter så lite som några dagar eller en vecka beroende på skadans omfattning. Successivt kan mer tyngd introduceras och efter ungefär halva rehabiliteringen kan också mer hopp och fart läggas in i träningen.

Vi på funktionsfabriken kan hjälpa dig genom den initiala skadefasen genom att behandla muskelbristningen med mjukdelsbehandling och akupunktur för att skynda på läkningen. Vi hjälper dig också reda ut varför skadan har kommit just där den är och hur du ska rehabilitera den på effektivaste sätt.