En impingement axel är ett finare ord för att beskriva en inklämning av en struktur i axelleden. Det vanligaste symtomet vid en impingement är smärta när man lyfter armen till eller ovanför axelhöjd. Smärtorna kan också stråla ut i armen och då oftast till halva överarmens framsida eller utsida. Det kan också göra ont på nätterna om det är mycket trångt inuti axeln.

Symtom

Symtomen på en impingement varierar något beroende på vilken eller vilka strukturer som är inklämda. De vanligaste symtomen är smärta på framsidan och ovansidan av axeln. Ibland strålar smärtorna ner i överarmens framsida eller utsida. Om smärtorna endast kommer vid aktiv rörelse av armen är sannolikheten stor att det är en sena som kläms in. Finns smärtorna däremot där hela tiden oavsett rörelse i vila talar det för en passiv struktur som en bursit.

Om  inklämningen beror på en svullnad av någon struktur är smärtorna oftare värre på natten. Detta beror på att svullnaden ökar under natten för att hjälpa till med läkning. Det beror också på att den typen av dov smärta som ligger i botten av en inklämning passerar på samma nervfibrer som rörelse. När vi är vakna och rör oss konkurreras smärtan ut av rörelsen och vi känner inte av den på samma sätt som på natten.

Orsak

En impingement i axeln är oftast resultatet av en långvarig överbelastning. Anledningen till varför axeln har blivit överbelastad varierar från person till person. De vanligaste problemen hos friska individer är ett dysfunktionellt rörelsemönster i axelleden. Oftast innebär det att skuldran åker uppåt och framåt vid aktivitet. Detta rörelsemönster leder till att strukturerna som sitter högst upp i axelleden belastas onormalt mycket. Om detta pågår en längre tid kan exempelvis supraspinatussenan bli skadad eller förtjockas. Båda alternativen leder till en impingement med något olika symtombild.

Vi ser ofta att orsaken till en impingement kommer från en dysfunktionell bål och rygg. Eftersom axelleden endast fäster in mot kroppen med benstrukturer genom nyckelbenet är den mycket beroende av muskulär kontroll för att fungera optimalt. Om bröstkorgen inte är stabiliserad korrekt kommer musklerna i skuldran inte heller att kunna stabilisera korrekt. Detta leder till ett dysfunktionellt rörelsemönster i axeln. Det i sin tur ger en impingementsmärta i axel. Det är alltså sällan axelns fel att axeln gör ont.

Behandling av impingement

En impingement kommer sällan plötsligt. Det är oftast resultatet av en lång tids överbelastning av strukturer i axelleden. Därför är det viktigt att reda ut funktionen i axelleden för att ta reda på hur problemet ska lösas.

Vi ser ofta att en impingement kommer av nedsatt stabilisering och funktion i bålen och bröstkorgen. Om detta är fallet måste detta rörelsemönster korrigeras först för att ge axelleden en chans att läka ut. Om detta underliggande mönster ligger kvar kommer smärtorna i axeln att komma tillbaka gång på gång trots att vi behandlat axeln enligt konstens alla regler.

Eftersom axelleden är en mycket komplex led är det också viktigt att reda ut hur musklerna i och kring axelleden samspelar med varandra. Det är vanligt att vissa muskler blir överaktiva och drar upp leden i en dålig position. Vi behandlar därför både överaktiva muskler och underaktiva muskler i axeln för att skapa optimal funktion i hela leden inklusive skulderbladet. Detta tillsammans med korrekt bilkontroll hjälper ofta till att bota en impingement och att se till att den inte kommer tillbaka.