Bursit är inflammation ismå slemsäckar som finns på många platser i kroppen. Deras huvudsakliga syfte är att minska friktion mellan andra vävnader som exempelvis mellan ben och senor. När de blir inflammerade och svullar upp kallas det för bursit. Detta kommer efter latinets bursae (slemsäck) och ändelsen -it som betyder inflammation.

Symtom

En bursit orsakar lokal smärta och ömhet där slemsäcken sitter. Ibland kan man också se en rodnad på huden i området om den sitter ytligt. Bursor finns på många olika platser i kroppen. De vanligaste att drabbas av bursit är exempel axelleden, vilket leder till impingement och bakom hälsenan vilket leder till hälsenesmärtor.

Symtomen är lokal smärta och funktionsbortfall i omkringliggande muskler. Smärtorna är ofta relativt konstanta oavsett aktivitet eller vila. De gör också ofta ont på nätterna eftersom det är en inflammation inblandat i symtombilden.

Orsak

En bursit kan komma av både långvarig överbelastning och ett engångstrauma. Oavsett uppkomst är det bäst att låta kroppen läka i lugn och ro för att bursiten ska bli bättre. Det innebär att man får lägga om sin träning så att belastningen på den berörda kroppsdelen minskar. Om symtomen kommit av en överbelastning är det också viktigt att kartlägga varför just den delen av kroppen har blivit överbelastad.

Behandling av bursit

Att behandla en bursit innebär i första hand att minska belastningen i området. Det kan man göra på flera olika sätt. Effektivast är att ändra sin träning eller arbetsställning så att det berörda området inte får så mycket belastning som tidigare. Du ger då kroppen chansen att börja läka utan att få ytterligare våld mot bursan.

Vi behandlar bursit genom att ta reda på varför just den delen av kroppen har blivit överbelastad. Då kan vi på ett effektivt sätt behandla de leder och muskelkedjor som påverkar just den kroppsdelen. Exempelvis kan vi öka utrymmet i en axelled genom att skapa bättre förutsättningar för skulderbladet och överarmen att röra sig. Vi kan också ge minskat tryck mot höftleden genom att öka rörligheten i sätesmuskulaturen och de långa senstråket som går från höften ner till knät. Oavsett var bursiten sitter kan vi hjälpa till att lista ut varför den uppkommit och vad du ska göra för att kroppen ska kunna läka ordentligt.