Benhinneinflammation karaktäriseras av en lokal smärta på framsidan av underbenet. Smärtorna uppstår oftast när belastningen har varit för stor i förhållande till återhämtningen som kroppen har klarat av. Anledningen till att det kallas benhinneinflammation är att skelettets yttersta lager har en tunn hinna, benhinnan, där bland annat muskler och senor fäster in. Vid upprepade överbelastningar med för dålig återhämtning kan en smärta i benhinnan uppstå som ibland men inte alltid är förenad med en inflammation. Däremot kallas symtomen benhinneinflammation ändå.

Symtom

Smärtorna som är typiska för en benhinneinflammation är lokal värk på underbenets framsida. Det brukar vara mycket ömt på bakre delen av skenbenet eller på vadmuskulaturens infästning. Smärtorna kommer oftast vid belastning som att gå eller att springa men kan också finnas där i vila. Då oftast efter aktivitet. Det är sällan eller aldrig kopplat tillsammans med synlig svullnad eller blånad. Detta gör det relativt lätt att särskilja från till exempel ett kompartmentsyndrom eller en muskelbristning i vaden.

Orsak

Det generella svaret på frågan ”varför” är att kroppen utsätt för mer belastning än den har möjlighet återhämta sig från. Därför är det viktigt att reda ut den totala mängden belastning som kroppen har fått utstå den senaste tiden. Först då kan vi ställa rätt diagnos på benhinneinflammationer. Det är i regel så att det tar 1-3 månader att bygga upp en överbelastningsskada. Därför måste vi tänka tillbaka det senaste kvartalet och se vad som har förändrats i belastning över den perioden.

Det mer specifika svaret på frågan ”varför” kan vi få genom att undersöka funktionen i hela kroppen och hela rörelsekedjan. Från fotleden genom vaden, upp till knät och låret. Vidare genom höft och rygg och hela vägen upp till skuldrorna för att se var i kedjan det finns svagheter eller stelheter som kan bidra till att just underbenet har blivit överbelastat. Detta är framförallt intressant om enbart ett av underbenen har fått smärtor men inte det andra. Du springer ju lika många steg med båda benen under en löprunda, eller hur?

Behandling av benhinneinflammation

Behandlingen av en benhinneinflammation kommer att variera från person till person beroende på varför symtomen uppkommit i första hand. I vissa fall är det så enkelt som att trappa ner helt eller delvis på den belastningen som har orsakat smärtorna och sedan successivt trappa upp belastningen igen när symtomen har försvunnit. I andra fall är det inte lika enkelt att reda ut exakt varför symtomen har uppstått och då kan behandlingen bestå av att förbättra funktionen i olika muskelkedjor som påverkar underbenet. Ofta behöver också funktionen i fotens, knäets, höftens och ryggens leder förbättras så att belastningen sprids jämnare genom benet. Dessutom kan vi behöva undersöka stabilitet och styrka i bål och bäcken för att täppa till eventuella energiläckage där.